Elastyczny zakres akredytacji


Polskie Centrum Akredytacji nadało uprawnienie INTERCERT Global (ICG) do posługiwania się elastycznym Zakresem Akredytacji Jednostki Certyfikującej Wyroby
Nr AC 226. INTERCERT Global powołując się na akredytację w zakresie elastycznym może stosować odpowiednie dokumenty normatywne, właściwe do wykazania zgodności z wymaganiami mających zastosowanie przepisów prawa.

Oznacza to, że ICG posiada w obszarze regulowanym prawnie, w tym w obszarze prawa europejskiego, kompetencje i uprawnienia do modyfikowania lub dodawania dodatkowych specyfikacji technicznych dostosowanych do zmieniających się potrzeb wnioskodawców (klientów).

Szczegółowe zakresy działania ICG w ramach zakresu elastycznego są dostępne na stronie internetowej ICG w zakładce „Certyfikacja”, jako załączniki do właściwych procedur oceny zgodności.