Card Image

Intercert Global dołączyło do REDCA

Spółka Intercert Global sp. z o.o. stała się członkiem Stowarzyszenia Zgodności z Dyrektywą dotyczącą Sprzętu Radiowego (REDCA), spełniając tym samym wymogi Dyrektywy dotyczącej Sprzętu Radiowego 2014/53/UE, zwłaszcza w odniesieniu do Artykułu 26.11 i Artykułu 38 dla jednostek notyfikowanych.

Więcej aktualności