Intercert Global dołączyło do REDCA

Intercert Global dołączyło do REDCA

Spółka Intercert Global sp. z o.o. stała się członkiem Stowarzyszenia Zgodności z Dyrektywą dotyczącą Sprzętu Radiowego (REDCA), spełniając tym samym wymogi Dyrektywy dotyczącej Sprzętu Radiowego 2014/53/UE, zwłaszcza w odniesieniu do Artykułu 26.11 i Artykułu 38 dla jednostek notyfikowanych.

Spółka Intercert Global sp. z o.o. stała się członkiem Stowarzyszenia Zgodności z Dyrektywą dotyczącą Sprzętu Radiowego (REDCA), spełniając tym samym wymogi dyrektywy dotyczącej urządzeń radiowych 2014/53/UE, zwłaszcza w odniesieniu do Artykułu 26.11 i Artykułu 38 dla jednostek notyfikowanych.

REDCA stanowi forum dla osób zainteresowanych zgodnością urządzeń radiowych z przepisami oraz normami technicznymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także w krajach, które mają Umowę o Wzajemnym Uznawaniu z UE, takich jak Stany Zjednoczone i Japonia.

Poniżej znajduje się link do strony internetowej REDCA, gdzie znajdziesz oficjalne informacje dotyczące  naszego  członkostwa: 
https://www.redca.eu/Pages/Notified%20Bodies.htm

Świat Zaufania

Do tej sekcji przygotowywany jest artykuł. Do tej sekcji przygotowywany jest artykuł.

Budowanie zaufania do produktów i usług, na których wszyscy polegamy.

CALL US NOW +48 780 142 399
o nas